توضیحات

شهر Van از شهرهای کشور ترکیه است.این شهر در نزدیکی شهرهای Guroymak و Hakkari و Tatvan قرار دارد.

جاذبه های توریستی

مراکز خرید

تاریخچه

آب و هوا

فرودگاه

اقتصاد

حمل و نقل

فرهنگ