نتایج جستجو : 725
مرتب سازی :
 • 6بر کورتیارد مدرن ساریس 6BR Courtyard Modern Series
  مالزی / پنانگ

  هتل 6BR Courtyard Modern Series با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.این هتل ...

  433 0
  9.9 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • س هوم - پنانگ , گارنی SC Home - Penang , Gurney
  مالزی / پنانگ

  هتل SC Home - Penang , Gurney با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.این هتل دا ...

  419 0
  9.8 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • دی باکرس هاوس The Baker's House
  مالزی / پنانگ

  هتل The Baker's House با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرنداین هتل دارای اتاق های فوق العاده تمیز می باشد.کارکنان هتل از میهمانان به گر ...

  387 0
  9.6 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • دی لاندمارک The Landmark
  مالزی / پنانگ

  هتل The Landmark با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرنداین هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد.اتاقهای پاکیزه این هتل بهترین مکان ب ...

  354 0
  9.6 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • پالم مانژن بوتیک سوئیتز Palm Mansion Boutique Suites
  مالزی / پنانگ

  هتل Palm Mansion Boutique Suites با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. این هتل سوئیت های بزرگی را در اختیار میهمانان قرارداده است.ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت جغرا ...

  311 0
  9.5 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • دی لاندمارک سیویو ساپر کندو گارنی The Landmark Seaview Super Condo Gurney
  مالزی / پنانگ

  هتل The Landmark Seaview Super Condo Gurney با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.ا ...

  360 0
  9.5 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • سگر گیرلس درمیتری (فماله اونلی) Sogor Girls Dormitory (Female Only)
  مالزی / پنانگ

  هتل Sogor Girls Dormitory (Female Only) با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرنداین هتل دارای اتاق های فوق العاده تمیز می باشد.کارکنان هتل از ...

  322 0
  9.5 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • تچنو دزینر هوم بای باتلر.م Techno Designer Home by Butler.M
  مالزی / پنانگ

  هتل Techno Designer Home by Butler.M با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرنداین هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد.اتاقهای پاکیزه ا ...

  328 0
  9.5 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • دی راماه باتا هریتیج The Rumah Batu Heritage
  مالزی / پنانگ

  هتل The Rumah Batu Heritage با خدمات عالي خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.اتاقهای پاکیزه این ه ...

  325 0
  9.5 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • آسپن هومستای Aspen homestay
  مالزی / پنانگ

  هتل Aspen homestay با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.این هتل دارای اتاق های فو ...

  344 0
  9.4 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • گارنی سیویو لاکسیوری ستادیو یو یا ری چا وا دی های جینگ تاو فانگ gurney seaview luxury studio you ya ri chu wu di hai jing tao fang
  مالزی / پنانگ

  هتل gurney seaview luxury studio you ya ri chu wu di hai jing tao fang با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن ...

  289 0
  9.4 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • راماهکا جورگتاون کیاو زی شی وو جیا زینگ زنگ تاو فانگ جورگ تاون rumahku georgetown qiao zhi shi wo jia xing zheng tao fang george town
  مالزی / پنانگ

  هتل rumahku georgetown qiao zhi shi wo jia xing zheng tao fang george town با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. موقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.این هتل دارای اتاق ...

  349 0
  9.4 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • پننیس پلیس Penny's Place
  مالزی / پنانگ

  هتل Penny's Place با خدمات بي نظير خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.این هتل دارای اتاق ...

  367 0
  9.4 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • اینپنانگ ماسلیم هومستای InPenang Muslim Homestay
  مالزی / پنانگ

  هتل InPenang Muslim Homestay با خدمات عالي خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.اتاقهای پاکیزه این ...

  376 0
  9.3 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • جورگتاون سیویو سیفرنت داپلکس Georgetown Seaview Seafront Duplex
  مالزی / پنانگ

  هتل Georgetown Seaview Seafront Duplex با خدمات عالي خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.اتاقهای پ ...

  361 0
  9.3 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :
 • دی ادیزون جورگ تاون The Edison George Town
  مالزی / پنانگ

  هتل The Edison George Town با خدمات عالي خود پذيراي مهمانان ميباشد. ميهمانان عزيز مي توانند از اتاقهاي راحت هتل لذت ببرندموقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.این هتل دارای ات ...

  373 0
  9.3 / 10
  رزرو هتل :
  رزرو تور :
  بلیت :